Welkom bij Exact Competentie Gericht

De oplossing voor de exacte vakken in het laboratoriumonderwijs

Deze methode is ontwikkeld vanuit het laboratoriumonderwijs en wordt al vanaf 2007 met succes toegepast op de laboratoriumschool van het Summa College in Eindhoven. De grootste en beste laboratoriumschool van Zuid-Nederland werkt hier samen met de opleiding Applied Science van Fontys Hogeschool.

De methode omvat de vakgebieden rekenen, wiskunde, statistiek, natuurkunde en scheikunde voor MBO 3 en 4 en wiskunde voor doorstroom naar het HBO.

In het schooljaar 2015/2016 wordt een leeromgeving voor scheikunde gerealiseerd. Ook deze leeromgeving wordt gekenmerkt door het gebruik van een werkboek en een flexibele e-learning-omgeving.