Welkom bij Exact Competentie Gericht

De oplossing voor de exacte vakken in het laboratoriumonderwijs

Deze methode is ontwikkeld door docenten met vele jaren onderwijs- en auteurservaring in samenwerking  met docenten laboratoriumonderwijs van verschillende opleidingen in het land.

In najaar 2019 komt de totaal vernieuwde versie van Gecijferdheid uit.
Alle opmerkingen en ervaringen van de eerdere versie zijn hierin verwerkt en daardoor is een uniek eigentijds basisboek ontstaan.

De methode omvat de vakgebieden rekenen, wiskunde, statistiek, natuurkunde en scheikunde voor MBO 3 en 4 en wiskunde voor doorstroom naar het HBO.