Gecijferdheid

met basisrekenen, eenheden, isoleren, afronden en per gedachte.

Hier vind je de tools voor het boek Gecijferdheid.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van gecijferdheid!
Deze verschijnt in oktober!

Het beste basisboek voor  het laboratoriumonderwijs dat ooit gemaakt is.

 

 

 

 

 

Uitwerkingen-Basisrekenen– Hoofdstuk 1

uitwerkingen_Eenheden– Hoofdstuk 2

Uitwerkingen-Per Gedachte– Hoofdstuk 3

BasisvaardighedenHoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

Uitleg gebruik toetsenbank WIMS:  Oefenen-op-de-site-van-wims

1.1 WIMS-onderwerp 1 – Bladzijde 10
1.2 Oefenen met optellen en aftrekken – Bladzijde 11
1.3 WIMS-onderwerp 3 – Bladzijde 12
1.4 Vermenigvuldigingstafels oefenen – Bladzijde 13
1.5 Twee getallen optellen of aftrekken – Bladzijde 14
1.6 Som en verschil met meerdere variabelen – Bladzijde 15
1.7 WIMS-onderwerp 5 – Bladzijde 16
1.8 WIMS-onderwerp 4 – Bladzijde 18
1.9 WIMS-onderwerp 2 – Bladzijde 19
1.10 Machten of een serie producten (H1) – Bladzijde 21
1.11 WIMS-onderwerp 11 – Bladzijde 21
1.12 Allerlei oefeningen met wortels – Bladzijde 23
1.13 Allerlei oefeningen met basisrekenen – Bladzijde 26
1.14 Allerlei oefeningen met breuken – Bladzijde 30
1.15 WIMS-onderwerp 12 – Bladzijde 30
1.16 Procentrekenen – Bladzijde 30
1.17 Op volgorde zetten van getallen – Bladzijde 30
1.18 WIMS-onderwerp 6 – Bladzijde 32
1.19 WIMS-onderwerp 7 – Bladzijde 35
1.20 WIMS-onderwerp 8 – Bladzijde 36
1.21 WIMS-onderwerp 10 – Bladzijde 36
1.22 WIMS-onderwerp 9 – Bladzijde 36

2.1 Rekenen met eenheden 1-5-18-19 – Bladzijde 41
2.2 Rekenen met eenheden 5-10-11 – Bladzijde 41
2.3 Rekenen met eenheden 12 – Bladzijde 41
2.4 Rekenen met eenheden 16 – Bladzijde 43
2.5 Hoeveel afb op USB-stick (onderwerp 27) – Bladzijde 44
2.6 Berekening lengte spoel (onderwerp 22) – Bladzijde 45
2.7 Rekenen met eenheden 14 – Bladzijde 47
2.8 Rekenen met eenheden 15 – Bladzijde 49
2.9 ax + b = cx + d en x^2 – b = 0 – Bladzijde 51
2.10 Isoleren (onderwerp 13 t/m 17) – Bladzijde 52
2.11 Cilindervormig vat (onderwerp 23) – Bladzijde 56
2.12 Rekenen aan bol (onderwerp 25) – Bladzijde 57
2.13 SCI en significantie (onderwerp 20+21) – Bladzijde 58
2.14 Voorvoegsels (onderwerp 24) – Bladzijde 58
2.15 Debiet en snelheid (onderwerp 18 +19) – Bladzijde 58
2.16 Omwentelingen wiel (onderwerp 26) – Bladzijde 58
2.17 Hoeveelheid en tijd (onderwerp 28) – Bladzijde 58
2.18 Aantal windingen spoel (onderwerp 29) – Bladzijde 58

3.1 IJking pipet (onderwerp 34) – Bladzijde 67
3.2 Oppervlakte door weging (onderwerp 32) – Bladzijde 70
3.3 Concentraties (onderwerp 40) – Bladzijde 71
3.4 Verdunnen (onderwerp 42) – Bladzijde 72
3.5 Vochtigheid (onderwerp 35) – Bladzijde 77
3.6 abs. en rel. vochtigheid(onderwerp 44) – Bladzijde 79
3.7 Toerental (onderwerp 33,36 en 38) – Bladzijde 91
3.8 Toerental bij drukpers (onderwerp 43) – Bladzijde 93
3.9 Snelheid en debiet (onderwerp 30 en 31) – Bladzijde 97
3.10 Opwarmtijd (onderwerp 39) – Bladzijde 99
3.11 Warmtedebiet (onderwerp 41 en 45) – Bladzijde 99
3.12 Letterrekenen – Bladzijde 101
3.13 Oefenen met letterbreuken – Bladzijde 102

Hoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

Afbeelding 1. Voorvoegsels – Bladzijde 104
Afbeelding 2. Meetkundige figuren – Bladzijde 106
Afbeelding 3. Conversie eenheden en isoleren – Bladzijde 108
Afbeelding 4. Metriek stelsel
Afbeelding 5. Rendement

Afbeelding 6. Grafiek vochtigheid en pyknometer – Bladzijde 110
Afbeelding 7. Dichtheid water en verhoudingstabel – Bladzijde 112
Afbeelding 8. Natte en droge thermometer

Hoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

1.1 Verzet bij fiets – Bladzijde 33
1.2 Water in het lichaam – Bladzijde 35

2.1 Grootheden en eenheden – Bladzijde 39
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten download – Bladzijde 42
2.3 Het getal pi – Bladzijde 44

3.1 Informatie over atomen – Bladzijde 60
3.2 Dichtheid vaste stoffen – Bladzijde 62
3.3 Dichtheid vloeistoffen – Bladzijde 62
3.4 Dichtheid gassen – Bladzijde 62
3.5 Video’s over de elementen – Bladzijde 63
3.6 Smelten van ijs – Bladzijde 63
3.7 Dichtheid water bij verschillende T – Bladzijde 65
3.8 Calculator dichtheid water – Bladzijde 65
3.9 Oplosbaarheidstabel – Bladzijde 70
3.10 Calculator maximale vochtigheid – Bladzijde 73
3.11 Natteboltemperatuur Wikipedia – Bladzijde 77
3.12 Dauwpunt Wikipedia – Bladzijde 80
3.13 MAC-waarde Wikipedia – Bladzijde 81
3.14 Omzetten van ppm naar mg/m^3 – Bladzijde 81
3.15 MSDS sheets – Bladzijde 82
3.16 Energiedichtheid Wikipedia – Bladzijde 83
3.17 Soortelijke warmte Wikipedia – Bladzijde 85
3.18 kWh Wikipedia – Bladzijde 86
3.19 Voedingswaardes – Bladzijde 88
3.20 Waardes energieverbruik – Bladzijde 88
3.21 Berekenen van de BMI – Bladzijde 88
3.22 Stromingsconcept in leiding – Bladzijde 95
3.23 Calculator volumedebiet – Bladzijde 95

Om de uitleg van de pencasts te bekijken en beluisteren download je Livescribe op je computer of je gaat online naar www.livescribe.com/player.

BasisvaardighedenHoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

U1.1 uitleg voorbeeld 11

1.1 Pencast over optellen.– Bladzijde 11
1.2 Pencast vermenigvuldigen methode 1– Bladzijde 12
1.3 Pencast vermenigvuldigen methode 2 – Bladzijde 12
1.4 Pencast vermenigvuldigen – Bladzijde 12
1.5 Pencast staartdeling – Bladzijde 17

2.1 Pencast vermenigvuldigingsschalen eenheden – Bladzijde 48
2.2.A Pencast isoleren– Bladzijde 50
2.2.B Pencast isoleren– Bladzijde 50
2.2.C Pencast isoleren – Bladzijde 50

Tool 1. Pencast Tool 1 omzetten van eenheden