Gecijferdheid

met basisrekenen, eenheden, isoleren, afronden en per gedachte.

Hier vind je de tools voor het boek Gecijferdheid.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van gecijferdheid!
U kunt hierover informatie opvragen via info@vervoortboeken.nl

 

 

 

 

Uitwerkingen-Basisrekenen– Hoofdstuk 1

uitwerkingen_Eenheden– Hoofdstuk 2

Uitwerkingen-Per Gedachte– Hoofdstuk 3

BasisvaardighedenHoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

Uitleg gebruik toetsenbank WIMS:  Oefenen-op-de-site-van-wims

1.1 WIMS-onderwerp 1 – Bladzijde 10
1.2 Oefenen met optellen en aftrekken – Bladzijde 11
1.3 WIMS-onderwerp 3 – Bladzijde 12
1.4 Vermenigvuldigingstafels oefenen – Bladzijde 13
1.5 Twee getallen optellen of aftrekken – Bladzijde 14
1.6 Som en verschil met meerdere variabelen – Bladzijde 15
1.7 WIMS-onderwerp 5 – Bladzijde 16
1.8 WIMS-onderwerp 4 – Bladzijde 18
1.9 WIMS-onderwerp 2 – Bladzijde 19
1.10 Machten of een serie producten (H1) – Bladzijde 21
1.11 WIMS-onderwerp 11 – Bladzijde 21
1.12 Allerlei oefeningen met wortels – Bladzijde 23
1.13 Allerlei oefeningen met basisrekenen – Bladzijde 26
1.14 Allerlei oefeningen met breuken – Bladzijde 30
1.15 WIMS-onderwerp 12 – Bladzijde 30
1.16 Procentrekenen – Bladzijde 30
1.17 Op volgorde zetten van getallen – Bladzijde 30
1.18 WIMS-onderwerp 6 – Bladzijde 32
1.19 WIMS-onderwerp 7 – Bladzijde 35
1.20 WIMS-onderwerp 8 – Bladzijde 36
1.21 WIMS-onderwerp 10 – Bladzijde 36
1.22 WIMS-onderwerp 9 – Bladzijde 36

2.1 Rekenen met eenheden 1-5-18-19 – Bladzijde 41
2.2 Rekenen met eenheden 5-10-11 – Bladzijde 41
2.3 Rekenen met eenheden 12 – Bladzijde 41
2.4 Rekenen met eenheden 16 – Bladzijde 43
2.5 Hoeveel afb op USB-stick (onderwerp 27) – Bladzijde 44
2.6 Berekening lengte spoel (onderwerp 22) – Bladzijde 45
2.7 Rekenen met eenheden 14 – Bladzijde 47
2.8 Rekenen met eenheden 15 – Bladzijde 49
2.9 ax + b = cx + d en x^2 – b = 0 – Bladzijde 51
2.10 Isoleren (onderwerp 13 t/m 17) – Bladzijde 52
2.11 Cilindervormig vat (onderwerp 23) – Bladzijde 56
2.12 Rekenen aan bol (onderwerp 25) – Bladzijde 57
2.13 SCI en significantie (onderwerp 20+21) – Bladzijde 58
2.14 Voorvoegsels (onderwerp 24) – Bladzijde 58
2.15 Debiet en snelheid (onderwerp 18 +19) – Bladzijde 58
2.16 Omwentelingen wiel (onderwerp 26) – Bladzijde 58
2.17 Hoeveelheid en tijd (onderwerp 28) – Bladzijde 58
2.18 Aantal windingen spoel (onderwerp 29) – Bladzijde 58

3.1 IJking pipet (onderwerp 34) – Bladzijde 67
3.2 Oppervlakte door weging (onderwerp 32) – Bladzijde 70
3.3 Concentraties (onderwerp 40) – Bladzijde 71
3.4 Verdunnen (onderwerp 42) – Bladzijde 72
3.5 Vochtigheid (onderwerp 35) – Bladzijde 77
3.6 abs. en rel. vochtigheid(onderwerp 44) – Bladzijde 79
3.7 Toerental (onderwerp 33,36 en 38) – Bladzijde 91
3.8 Toerental bij drukpers (onderwerp 43) – Bladzijde 93
3.9 Snelheid en debiet (onderwerp 30 en 31) – Bladzijde 97
3.10 Opwarmtijd (onderwerp 39) – Bladzijde 99
3.11 Warmtedebiet (onderwerp 41 en 45) – Bladzijde 99
3.12 Letterrekenen – Bladzijde 101
3.13 Oefenen met letterbreuken – Bladzijde 102

Hoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

Afbeelding 1. Voorvoegsels – Bladzijde 104
Afbeelding 2. Meetkundige figuren – Bladzijde 106
Afbeelding 3. Conversie eenheden en isoleren – Bladzijde 108
Afbeelding 4. Metriek stelsel
Afbeelding 5. Rendement

Afbeelding 6. Grafiek vochtigheid en pyknometer – Bladzijde 110
Afbeelding 7. Dichtheid water en verhoudingstabel – Bladzijde 112
Afbeelding 8. Natte en droge thermometer

Hoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

1.1 Verzet bij fiets – Bladzijde 33
1.2 Water in het lichaam – Bladzijde 35

2.1 Grootheden en eenheden – Bladzijde 39
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten online – Bladzijde 41
2.2 Eenheden omzetten download – Bladzijde 42
2.3 Het getal pi – Bladzijde 44

3.1 Informatie over atomen – Bladzijde 60
3.2 Dichtheid vaste stoffen – Bladzijde 62
3.3 Dichtheid vloeistoffen – Bladzijde 62
3.4 Dichtheid gassen – Bladzijde 62
3.5 Video’s over de elementen – Bladzijde 63
3.6 Smelten van ijs – Bladzijde 63
3.7 Dichtheid water bij verschillende T – Bladzijde 65
3.8 Calculator dichtheid water – Bladzijde 65
3.9 Oplosbaarheidstabel – Bladzijde 70
3.10 Calculator maximale vochtigheid – Bladzijde 73
3.11 Natteboltemperatuur Wikipedia – Bladzijde 77
3.12 Dauwpunt Wikipedia – Bladzijde 80
3.13 MAC-waarde Wikipedia – Bladzijde 81
3.14 Omzetten van ppm naar mg/m^3 – Bladzijde 81
3.15 MSDS sheets – Bladzijde 82
3.16 Energiedichtheid Wikipedia – Bladzijde 83
3.17 Soortelijke warmte Wikipedia – Bladzijde 85
3.18 kWh Wikipedia – Bladzijde 86
3.19 Voedingswaardes – Bladzijde 88
3.20 Waardes energieverbruik – Bladzijde 88
3.21 Berekenen van de BMI – Bladzijde 88
3.22 Stromingsconcept in leiding – Bladzijde 95
3.23 Calculator volumedebiet – Bladzijde 95

Om de uitleg van de pencasts te bekijken en beluisteren download je Livescribe op je computer of je gaat online naar www.livescribe.com/player.

BasisvaardighedenHoofdstuk 1 - Basisrekenen en eenvoudige wiskundeHoofdstuk 2 - Eenheden, isoleren en afrondenHoofdstuk 3 - Per gedachte

U1.1 uitleg voorbeeld 11

1.1 Pencast over optellen.– Bladzijde 11
1.2 Pencast vermenigvuldigen methode 1– Bladzijde 12
1.3 Pencast vermenigvuldigen methode 2 – Bladzijde 12
1.4 Pencast vermenigvuldigen – Bladzijde 12
1.5 Pencast staartdeling – Bladzijde 17

2.1 Pencast vermenigvuldigingsschalen eenheden – Bladzijde 48
2.2.A Pencast isoleren– Bladzijde 50
2.2.B Pencast isoleren– Bladzijde 50
2.2.C Pencast isoleren – Bladzijde 50

Tool 1. Pencast Tool 1 omzetten van eenheden