Hoofdstuk 6 herhalingsopgaven paragraaf 6.1

Opgave H6.1 Atomen en moleculen 1
a. Hoeveel moleculen heeft 1 mol CH4?
b. Hoeveel C-atomen heeft 1 mol CH4?
c. Hoeveel H-atomen heeft 1 mol CH4?

Uitwerking

Opgave H6.2 Atomen en moleculen 2
a. Bereken hoeveelheid moleculen in 0,350 mol C6H12O6.
b. Bereken de aantal H-atomen in 0,350 mol C6H12O6.
c. Hoeveel moleculen bevat 0,25 mol Ca(NO3)2?
d. Hoeveel zuurstofatomen bevat 0,25 mol Ca(NO3)2?
e. Hoeveel moleculen bevat 1,50 mol natriumcarbonaat?
f. Hoeveel zuurstofatomen bevat 1,50 mol natriumcarbonaat?

Uitwerking