Hoofdstuk 6 uitdagingsopgaven paragraaf 6.2

U6.4 Polyethyleen
Het plastic polyethyleen (C2H4)n heeft een molecuulmassa van ongeveer 50.000 u Hoe groot is n?

U6.5 Citoenzuur
De massa van 0,200 mol citroenzuur is 38,4 gram. Bereken met behulp van dit gegeven de molaire massa van citroenzuur.

U6.6 Suiker
Je kent het verband tussen aantal gram en aantal mol en aantal deeltjes beantwoord nu de volgende vragen:
a. Hoeveel atomen waterstof zitten er in 1,00 kilogram suiker?
b. Iemand wil 10 gram suiker in de thee . Hoeveel moleculen zijn dit dan?

Uitwerking