Hoofdstuk 6 uitdagingsopgaven par 6.4

U6.8 Ademhaling
Een bepaald ademhalingsapparaat gebruikt kaliumsuperoxide(KO2) om de koolstofdioxide en water in uitgeademde lucht om te zetten in zuurstof volgens onderstaande reactievergelijking:
KO2 (s) + 2 H2O (g) + 4 CO2 (g) → 4 KHCO3(s) + 3 O2 (g)
Gemiddeld ademt men per ademhaling 0,0468 gram koolstofdioxide uit.
Bereken hoeveel gram zuurstof er dan volgens bovenstaande reactie ontstaat.

uitwerking