Overzicht functies

desmos.com/calculator/6xuqmf5567

Mindmap met alle functievoorschriften

Hoofdstuk 1 - Lineaire functiesHoofdstuk 2 - Kwadratische functiesHoofdstuk 3 - Gebroken functiesHoofdstuk 4 - Machtsfuncties en wortelfunctiesHoofdstuk 5 - Exponentiële en logaritmische functiesHoofdstuk 6 - Goniometrische functiesHoofdstuk 7 - Differentiëren
1.6 Inverse functie
1.7 Snijpunt twee lijnen en ongelijkheden
1.8 Vergelijkingsvormen (2 vergelijkingen met 2 onbekenden).
2.1 Algemeen functievoorschrift
2.3 Kwadraat afsplitsen
2.4 abc-formule

2.4.1 Afleiding abc-formule
Topic46NotesImage3

https://www.desmos.com/calculator/vfxbnvprdt
2.4.2 Gebruik abc-formule
Topic47NotesImage3

2.4.3 Tekenen parabool
https://www.desmos.com/calculator/aghzobowhr

2.4.4 Betekenis discriminant
https://www.desmos.com/calculator/uuqejhv0ec

Topic49NotesImage3 (1)

2.4.5 Raaklijn aan parabool
https://www.desmos.com/calculator/oqdivawhgu
Topic50NotesImage3 (1)

2.7 Gelijkheden en ongelijkheden
3.1 Algemeen functievoorschrift

3.1.1 Opbouw functievoorschrift
https://www.desmos.com/calculator/6owjqk0d8w

Topic55NotesImage3 (1)

3.1.2 Algemeen functievoorschrift
https://www.desmos.com/calculator/iglhax1dzl

Topic56NotesImage3 (1)

3.2 functievoorschrift opstellen

3.2.1 (2 asymptoten en punt)
https://www.desmos.com/calculator/ywao4nnmjq

Topic57NotesImage3 (1)

3.2.2 (1 asymptoot en 2 punten)
https://www.desmos.com/calculator/8ilx0mgdeu

Topic58NotesImage3 (1)

3.4 Gelijkheden en ongelijkheden
4.1 Functievoorschrift

4.1.1 Exponent is geheel getal
https://www.desmos.com/calculator/tyoy95nvin

4.1.2 Exponent is gebroken getal
https://www.desmos.com/calculator/9ovukquurm

4.2 Transformatie

4.2.1 Transformatie machtsfunctie

Topic61NotesImage3 (1)

4.2.2 Transformatie wortelfunctie

Topic62NotesImage3 (1)

4.2.3 Absolute waarde

Topic63NotesImage3 (1)

4.2.4 Spiegelen van wortelfuncties
https://www.desmos.com/calculator/xdyefg2eog

4.3 Gelijkheden en ongelijkheden
4.4 Wortel is inverse functie van macht
5.1 Functievoorschrift exponentiële functies

5.1.1 Met grondtal >1 of <1
https://www.desmos.com/calculator/bhsszutuy9

5.1.2 Met grondtal e

Topic68NotesImage3 (1)

5.2 Exponent bepalen of logaritme nemen

5.2.1 Betekenis logaritme

Topic69NotesImage3 (1)

5.2.2 Basisregels logaritme

Topic70NotesImage3 (1)

5.2.3 Praktische toepassing

Topic71NotesImage3 (1)

5.2.4 Functievoorschrift exp en logfunctie
https://www.desmos.com/calculator/v6lt8yrkjr


5.3 Functievoorschrift logaritmische functies
5.4 Gelijkheden en ongelijkheden

5.4.1 Dezelfde exp-grafiek met ander grondtal

Topic77NotesImage3 (1)

5.4.2 Dezelfde log-grafiek met een ander grondtal

Topic78NotesImage3 (1)

6.3 Welke hoek hoort bij bepaalde waarde van sin, cos of tan?
6.4 Functievoorschrift
7.1 Wat is differentiëren?

Topic40NotesImage1

7.2 Afgeleide is helling raaklijn


Topic40NotesImage1

Topic41NotesImage1

7.3 Standaardfuncties met afgeleide

Topic42NotesImage1

7.4 Rekenregels voor differentiëren

Topic43NotesImage1

Mindmap met alle functievoorschriften

Hoofdstuk 1 - Lineaire functiesHoofdstuk 2 - Kwadratische functiesHoofdstuk 3 - Gebroken functiesHoofdstuk 4 - Machtsfuncties en wortelfunctiesHoofdstuk 5 - Exponentiële en logaritmische functiesHoofdstuk 6 - Goniometrische functiesHoofdstuk 7 - Differentiëren
1.6 Inverse functie
1.7 Snijpunt twee lijnen en ongelijkheden
1.8 Vergelijkingsvormen (2 vergelijkingen met 2 onbekenden).
3.1 Algemeen functievoorschrift
3.2 functievoorschrift opstellen
4.1 Functievoorschrift
4.3 Gelijkheden en ongelijkheden
4.4 Wortel is inverse functie van macht
5.1 Functievoorschrift exponentiële functies
5.2 Exponent bepalen of logaritme nemen
5.3 Functievoorschrift logaritmische functies
5.4 Gelijkheden en ongelijkheden

5.4.1 Dezelfde exp-grafiek met ander grondtal
www.shodor.org/interactivate/activities/GraphSketcher/
Topic77NotesImage3 (1)

5.4.2 Dezelfde log-grafiek met een ander grondtal
www.shodor.org/interactivate/activities/GraphSketcher/
Topic78NotesImage3 (1)

6.1 Verschillende hoekmaten
6.2 Goniometrische verhoudingsgetallen
6.3 Welke hoek hoort bij bepaalde waarde van sin, cos of tan?
7.1 Wat is differentiëren?

Topic40NotesImage1

7.2 Afgeleide is helling raaklijn


Topic40NotesImage1

Topic41NotesImage1

7.3 Standaardfuncties met afgeleide

Topic42NotesImage1

7.4 Rekenregels voor differentiëren

Topic43NotesImage1