Technische natuurkunde

grootheden en eenheden, opbouw materiaal, warmte, kracht en beweging, druk en kracht, gassen en dampen, elektriciteit en magnetisme, arbeid, energie en vermogen.

Extra digitale onderwerpen:
Stugheid en sterkte materiaal, materie en warmte, bewegingsleer,  elektrische schakelingen, golven, arbeid en energie.

Er zijn extra opgaven beschikbaar onder de keuzebalk “oefenen”.
Bij “Extra onderwerpen” staan de volgende digitale hoofdstukken 9 Elasticiteitsmodulus  ,  10 Materie en warmte , 11 Bewegingsleer , 12 Elektrische schakelingen, 13 Golven en 14  Arbeid en energie .

Hier vind je de tools voor het boek Technische natuurkunde.
Online Tabellenboek van Engineering Toolbox

Bij simulaties hoofdstuk 3 is een simulatie van een warmtepomp beschikbaar.

Hoofdstuk 1 - Grootheden en eenhedenHoofdstuk 2 - Opbouw materiaal, massa, volume en dichtheidHoofdstuk 3 - Warmte, soort, hoeveelheid en transportHoofdstuk 4 - Kracht en bewegingHoofdstuk 5 - Druk en krachtHoofdstuk 6 - Gassen en dampenHoofdstuk 7 - Elektriciteit en magnetismeHoofdstuk 8 - Arbeid, energie en vermogen
Hoofdstuk 1 - Grootheden en eenheden.Hoofdstuk 2 - Opbouw materiaal, massa, volume en dichtheid.Hoofdstuk 3 - Warmte, soort, hoeveelheid en transport.Hoofdstuk 4 - Kracht en beweging.Hoofdstuk 5 - Druk en kracht.Hoofdstuk 6 - Gassen en dampen.Hoofdstuk 7 - Elektriciteit en magnetisme.Hoofdstuk 8 - Arbeid, energie en vermogen.Hoofdstuk 11 - Bewegingsleer.Hoofdstuk 12 - Elektrische schakelingen.Hoofdstuk 14 - Arbeid en energie.
Hoofdstuk 1 - Grootheden en EenhedenHoofdstuk 2 - Opbouw materiaal, massa, volume en dichtheidHoofdstuk 3 - Warmte, soort, hoeveelheid en transportHoofdstuk 4 - Kracht en bewegingHoofdstuk 5 - Druk en krachtHoofdstuk 6 - Gassen en dampenHoofdstuk 7 - Elektriciteit en magnetismeHoofdstuk 8 - Arbeid, energie en vermogenHoofdstuk 11 - Bewegingsleer(kinematica)Hoofdstuk 13 - Golven

E1.Periodiek systeem der elementen– Bladzijde 14
E2. Opbouw atomen – Bladzijde 15
E3. Opbouw molecule – Bladzijde 16
E4. Opwaartse kracht – Bladzijde 23
E5. Oplossing van zout in water – Bladzijde 25

E6. fasetoestanden – Bladzijde 33
E7. Soortelijke warmte water – Bladzijde 36
E8. Soorten en veranderingen van energie – Bladzijde 36
E9. Radiogolven – Bladzijde 45
Simulatie warmtepomp

E10. Opwaartse kracht – Bladzijde 62
E11. Beweging en wrijvingskracht – Bladzijde 63
E12. Ontbinden van een kracht – Bladzijde 70
kogelbaan  simulatie kogelbaan met geogebra

E13. Eenhedenconverter – Bladzijde 74
E14. Vloeistofdruk – Bladzijde 80

E15. Eigenschappen van gassen – Bladzijde 88


* In dit hoofdstuk wordt ook verwezen naar simulatie E2. Opbouw atomen.

E16. Stroomkring – Bladzijde 111 / 118 / 125 / 126
E17. Soortelijke weerstand – Bladzijde 131 / 138
E18. Magneten en Elektromagneten – Bladzijde 136
E19. Elektromotor – Bladzijde 142
E20. Elektromagnetisch lab – Bladzijde 143 / 146


E21. gemiddelde snelheid en snelheid -applet gemiddelde snelheid en snelheid
E22. gemiddelde snelheid en snelheid bij valbeweging-applet gem. snelheid en snelheid bij valbeweging


E23. golven in een koord-applet golven in een koord
E24. simulatie geluidsgolven– simulatie geluidsgolven
E25. applets golven en geluid– applets golven en geluid

Stugheid van materialen- Hoofdstuk 9 over Stugheid van materialen

Materie en warmteHoofdstuk 10 over Materie en warmte

Bewegingsleer (kinematica)- Hoofdstuk 11 over Bewegingsleer (kinematica)

Elektrische schakelingen– Hoofdstuk 12 Elektrische schakelingen

Golven- Hoofdstuk 13 golven

Arbeid en energieHoofdstuk 14 Arbeid en energie