Statistiek

Statistiek voor het laboratorium.

Ontwikkeld aan het Summa College te Eindhoven
Nu kopen?

Om de kostprijs van dit boek zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een zwart/wit paperback. De afbeeldingen waarbij kleurgebruik belangrijk is kun je hier bekijken/downloaden onder de keuzebalk afbeeldingen.

Hoofdstuk 1- Hoofdstuk 2 - Hoofdstuk 3 - Hoofdstuk 4 - Hoofdstuk 5 - Hoofdstuk 6- Hoofdstuk 7 - Hoofdstuk 8 - Hoofdstuk 9 - Hoofdstuk 10 -
Hoofdstuk 1 - Precisie en juistheidHoofdstuk 2 - Meetwaarden verschillen. Hoe komt dat?Hoofdstuk 3 - Spreiding van data (meetresultaten)Hoofdstuk 4 - Uitschieters bepalen en afrondenHoofdstuk 5 - NormaalverdelingHoofdstuk 6 - Van steekproef naar populatieHoofdstuk 7 - KwaliteitszorgHoofdstuk 8 - Correlatie en regressieHoofdstuk 9 - Testen van meetresultatenHoofdstuk 10 - Extra oefeningen

01 Berekenen van spreiding – Bladzijde 13

02 Kwadratisch optellen – Bladzijde 24

03 Centrummaten– Bladzijde 31
04 Kwartielen en percentielen– Bladzijde 34
05 Histogram
06 Standaarddeviatie met tabel en functies– Bladzijde 40
08 Beschrijvende Statistiek – Bladzijde 44

07 Normaalverdeling Kans. – Bladzijde 64

09 Betrouwbaarheidsinterval gem – Bladzijde 81
10 Betrouwbaarheidsinterval standaardeviatie – Bladzijde 81

12 – Bladzijde 90

13 T-test Voor 2 steekproefgemiddelden met Gegevensanalyse – Bladzijde 103
14 – Bladzijde 112
16 – Bladzijde 115
17 – Bladzijde 118
18 Uitschieters uit grafiek 01 – Bladzijde 130
19 – Bladzijde 126
20 – Bladzijde 127
21 – Bladzijde 129

Hoofdstuk 1 - Precisie en juistheidHoofdstuk 2 - Meetwaarden verschillen. Hoe komt dat?Hoofdstuk 3 - Spreiding van data (meetresultaten)Hoofdstuk 4 - Uitschieters bepalen en afrondenHoofdstuk 5 - NormaalverdelingHoofdstuk 6 - Van steekproef naar populatieHoofdstuk 7 - KwaliteitszorgHoofdstuk 8 - Correlatie en regressieHoofdstuk 9 - Testen van meetresultatenHoofdstuk 10 - Extra oefeningen

5.1 Ontstaan normaalverdeling – Bladzijde 58 / 68
5.2 Dobbelstenen – Bladzijde 61
5.3 Normaalverdeling en kansberekening – Bladzijde 62
5.4 Z-waarde en kans p(Z) – Bladzijde 65
5.4 Z-waarde en kans p(Z) – Bladzijde 65

6.1 Steekproeven nemen – Bladzijde 77 / 84
6.2 Betrouwbaarheidsintervallen – Bladzijde 78

7.1 Regels kwaliteitscontrole – Bladzijde 91 / 97

8.1 – Bladzijde 106

9.1 Tweezijdige toets. – Bladzijde 112 / 131
9.2 Test je eigen reactiesnelheid. – Bladzijde 118
9.3 Pasing en Bablokregressie – Bladzijde 126
9.4 Deming regressie – Bladzijde 127

10.1 Monsters nemen zoutoplossing – Bladzijde 133

Hoofdstuk 1 - Precisie en juistheidHoofdstuk 2 - Meetwaarden verschillen. Hoe komt dat?Hoofdstuk 3 - Spreiding van dataHoofdstuk 4 - Uitschieters bepalen en afrondenHoofdstuk 5 - NormaalverdelingHoofdstuk 6 - Van steekproef naar populatieHoofdstuk 7 - Kwaliteitszorg(controlekaarten)Hoofdstuk 8 - Correlatie en regressie