Wiskunde doorstroom HBO applied science

Wiskunde voor verdere studie aan het HBO.

Ontwikkeld in samenwerking met Fontys Applied Science en Summa College.
Wordt op dit moment aangepast, o.a. met desmos-tools en oefensites.
Voor oefenen en extra uitleg wordt o.a. doorverwezen naar de site van Herman Hofstede en de WIMS-site.     
Kijk alvast bij tools en overzicht functies.

Nieuw interactieve grafieken
Bij het onderdeel “tools” kun je interactief ‘spelen’ met de grafiek(en) en op die manier je antwoord controleren 🙂
Moet je zeker eens proberen!

De uitwerkingen worden aangepast ,o.a. door de interactieve desmostools.

Uitwerkingen – Lineaire functies – Hoofdstuk 1

Uitwerkingen – Kwadratische functies – Hoofdstuk 2

Uitwerkingen –Gebroken functies– Hoofdstuk 3

Uitwerkingen – Machtsfuncties en wortelfuncties – Hoofdstuk 4

Uitwerkingen – Exponentiële en logaritmische functies – Hoofdstuk 5

Uitwerkingen – Goniometrische functies – Hoofdstuk 6

Uitwerkingen – Differentiëren – Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 1 - Lineaire functiesHoofdstuk 2 - Kwadratische functiesHoofdstuk 3 - Gebroken functiesHoofdstuk 4 - Machtsfuncties en wortelfunctiesHoofdstuk 5 - Exponentiële en logaritmische functiesHoofdstuk 6 - Goniometrische functiesHoofdstuk 7 - Differentiëren
Hoofdstuk 1 - Lineaire functies

Hoofdstuk 1 - Lineaire functiesHoofdstuk 2 - Kwadratische functiesHoofdstuk 3 - Gebroken functiesHoofdstuk 4 - Machtsfuncties en wortelfunctiesHoofdstuk 5 - Exponentiële en logaritmische functiesHoofdstuk 6 - Goniometrische functiesHoofdstuk 7 - Differentiëren

1.1 ……….

2.1 ………

Hoofdstuk 1 - Lineaire functiesHoofdstuk 2 - Kwadratische functiesHoofdstuk 3 - Gebroken functiesHoofdstuk 4 - Machtsfuncties en wortelfunctiesHoofdstuk 5 - Exponentiële en logaritmische functiesHoofdstuk 6 - Goniometrische functiesHoofdstuk 7 - Differentiëren

3.1  blz. 63
3.2  blz. 65
3.3  blz. 71
3.4  blz. 73
3.5  opgave 3.11
3.6  opgave 3.11
3.7  blz. 79
3.8  blz. 81
3.9  opgave 3.13

7.1  blz. 182
7.1  opgave 7.1
7.2  voorbeeld 67
7.2  opgave 7.2
7.3  voorbeeld 68
7.3  opgave 7.3
7.4  opgave 7.4
7.5  opgave 7.6
7.5  blz. 190
7.6  opgave 7.7
7.6  blz. 189
7.7  opgave 7.8
7.8  opgave 7.9
7.9  blz. 191
7.9  opgave 7.9