Hoofdstuk 6 herhalingsopgaven paragraaf 6.2

Opgave H6.3 Molmassa
Bereken de molmassa van onderstaande stoffen:
• Als je hier nog veel moeite mee hebt start je met opgave a). Bepaal zelf hoeveel je moet oefenen. Verder naar onder worden de opgaven steeds moeilijker. Probeer eerst de juiste molecuul- of verhoudingsformule te noteren.
• Het gaat voornamelijk om de procesuitwerking. Het uitrekenen van de molecuulmassa of molaire massa is van belang om goed te kunnen rekenen in reactievergelijkingen

a. Waterstof
b. Zuurstof
c. Stikstof
d. Methaan
e. Suiker (C12H22O11)
f. Natriumhydroxide
g. Aceton
h. Ammoniak
i. Zwavelzuur
j. Bariumhydroxide
k. Aspirine (C9H8O4)
l. Soda
m. Natriumbicarbonaat
n. Kaliumpermanganaat
o. Mohr’s zout

Uitwerking

H6.4 Van mol naar gram of aantal moleculen
Deze opgave is bedoeld om te oefenen met eenvoudige berekeningen en de mol. Dus van mol naar gram of naar aantal moleculen.
Hoeveel gram is:
a. 2,7 mol zuurstof
b. 2,7 mol butaan (C4H10)
c. 1,22 mmol jood
d. 3,05∙10-4 mol ammoniak
Hoeveel mol is:
e. 4,6∙10-2 g stikstof
f. 8,12 g distikstofmonoxide
g. 1,0∙10-2 g suiker
h. 1,2 µg argon
Uit hoeveel moleculen bestaat:
i. 4,2 mol koolstofdioxide
j. 4,2 mol heptaan (C7H14)
k. 4,2 gram fosfor (P4)
l. 1,4 mg waterstofsulfide
Hoeveel mol zuurstofatomen komen voor in:
m. 5,0 mol waterstofperoxide (H2O2)
n. 20 gram zuurstof
o. 20 gram ozon (O3)
p. 20 gram alcohol (C2H5OH)

Uitwerking