Hoofdstuk 6 Uitdagingsopgaven paragraaf 6.3

U6.7 Fosforzuur
Fosforzuur (H3PO4) is goed oplosbaar in water. Een oplossing van 50,0 mL heeft een fosforzuur concentratie van 0,850 M.
a. Bereken hoeveel mmol fosforzuur er opgelost is.
b. Bereken hoeveel gram fosforzuur is opgelost.

De fosforzuuroplossing wordt nu verdund door 10,0 mL fosforzuur oplossing te pipetteren in een 250 mL maatkolf en aan te vullen met demiwater.
c. Bereken de fosforzuurconcentratie (in M en gram/L) van deze verdunde oplossing.

uitwerking